close
تبلیغات در اینترنت
گذری بر مدیریت استراتژیک
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

گذری بر مدیریت استراتژیک

اوایل دهه 60: استراتژی وظیفه مدیران عمومی

ویژگی ها:

بررسی منابع مختلف مدیریت عمومی در دانشگاه هاروارد

راهبرد وظیفه مدیران عمومی

The task of geeral maager

روش استاد شاگردی Teachig-by-coachig method

استفاده از مطالعه موردی(Case study)  و بررسی موردهای واقعی از فضای کسب و کار در دانشگاه هاروارد.

تفکیک حوزه  استراتژی از سایر حوزههای سازمان و مدیریت ( بدلیل مطالعه ساختار و استراتژی بوسیله آلفرد دی چندلر 1962)

پایه گذاری مکتب طراحی Desig school

راهبرد مبتنی بر شعور متعارف مدیران نه بر اساس تئوری و پژوهش

Commo-sese experiece of executives

تدریس سیاست کسب و کار: متن و موردهای مطالعه در دانشگاه هارواد 1961

 

دهه 60 و 70: برنامه ریزی سازمان

 

ویژگی ها

 

تألیف کتاب «استراتژی سازمان: رویکرد راهبردی به سیاست کسب و کار برای رشد و توسعه» بوسیله انسوف (1965)

برداری بهره برداری از فنون ریاضی تحقیق در عملیات و اقتصاد، در شناسایی فرصتها یا تهدیدات برای توسعه آتی سازمان با رویکرد نظامند به برنامه ریزی .(Systematized approaches to plaig)

تمرکز بر تحلیل عقلایی گزینه های مختلف راهبردی.

ایجاد دپارتمان های تخصصی برنامه ریزی در این دوره در سازمان ها

طراحی ماتریس های BCG  برای تحلیل سطح شرکت

 

خلاءهای این دوره

 

اول، تحلیل موردهای تکی از پشتوانه چارچوبهای نظریه ای بهره مند نبودند. (Theoretical frameworks)

دوم، رویکردهای تحلیلی اتخاذ شده در دپارتمان های تخصصی برنامه ریزی سازمان نتوانستند بر محیط رقابتی پویای کسب و کار که در اواخر دهه هشتاد ظهور کرد غلبه کنند.

بنابراین دوره سوم که به رویکرد محتوایی مشهور است در پیشینه مدیریت راهبردی ظاهر شد. (Cotet perspective)

رویکرد محتوایی


ویژگی ها

پیدایش نظریه مبتنی بر منابع مبتنی بر اندیشه های ورنرلت و جی بارنی 1984/1991

مبتنی بر پژوهش های دانشگاهی  و تأکید بر ماهیت و محتوای گزینه های مختلف راهبردی همچون نوآوری، تنوع و بین المللی شدن

 

 

اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80: نظریه مبتنی بر محیط

ویژگی ها

پیدایش نظریه مبتنی بر محیط (بازار) مبتنی بر اندیشه های مایکل پورتر 1979

Evirometal based theory/perspective/view

بزرگترین اندیشمند این نظریه مایکل پورتر (1979/1980/1985/1990/2001/2009)

خاستگاه آن اقتصادی صنعتی idustrial orgaizatio و پارادایمSCP /structure-coduct-performace

تألیف کتاب استراتژی های رقابتی در سال 1980

نگارش مقاله «چگونه نیروهای رقابتی استراتژی را شکل می دهند» در مجله HBR در سال 1979 و معرفی نیروهای پنجگانه تحلیل صنعت.

تألیف کتاب مزیت رقابتی در سال 1985

تألیف کتاب مزیت رقابتی  ملت ها در سال 1990

 

تکنیک ها

 

تحليل رقبا

 تحليل رقابت

 چرخه عمر صنعت

 گروههاي استراتژیک

استراتژي هاي عمومي پورتر

Competitor aalysis/competitive aalysis/ ILC/SG/ Porter Geeric Strategies

زنجيره ارزش

 سيستم ارزش

الماس پورتر

استراتژی و اینترنت

رقابت پذیری

Value chai/ value system/ Porter Diamod / strategy ad the Iteret /Competitiveess

انتقادات سازنده و پیدایش نظریات جدید

به جای تمرکز بر محیط و محصول بر منابع سازمان تأکید شود.

 aalysig firms from the resource side rather tha from the product side.

به جای توجه از بیرون به درون Outside I (از محیط به سازمان)  از درون به بیرونIside Out (از سازمان به محیط) توجه شود.

پیدایش نظریه مبتنی بر منابع ( ورنرفلت، 1984)

 Birger Wererfelt

 Evirometal based view >>>> Resource based view

 

 

باسپاس. هادی فرهنگ دوست

786

جداکننده