close
تبلیغات در اینترنت
شاه بیت های ماندگار (۵۶)
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

شاه بیت های ماندگار (۵۶)

راه و رسم زندگی از عافیت سوزان مپرس

من نه آن رندم که بشناسم مآل خویشتن

امیر فیروزکوهی

***

سـاقـی تـوئـی و سـاده دلـی بـیـن که شیخ شهر

بــاور نــمــی کـنـد کـه مـلـک مـیـگـسـار شـد

عرفی شیرازی

***

سحری پیش تو شب کردم و افسوس کزان پس

روزها رفت که بی روی تو شب شد سحرمن

ابولقاسم حالت

***

بسکه در خرقه ی آلوده زدم لاف صلاح

شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم

حافظ

***

دامن مکش ز من که دل از دست داده ام

ترسم که زود دامن هستی رها کنم

بهادر یگانه

***

این دل که بصد عاشق دلخسته جفا کرد

در چنگ تو افتاد و جفا دید و وفا کرد

صا د ق سرمد

***

آمد برون به بدرقۀ عشق ازدلم

کاری که اشک و ناله نکردند آه کرد

امیری فیروزکوهی

***

دل تشنه شد و در تو گمان برد که آب است

بیچاره ندانست فریبنده سراب است

ابولحسن ورزی

***

خوش بخندید رفیقان که درین صبح مراد

کهنه شد قصه ی ما تا بسحر سوختگان

فریدون توللی

***

گویند روز هرکسی آئینه ی فردای اوست

از تیره روزی های من پیدا بود فردای من

پارسای تویسرکانی

***

ای عجب خوب دو دیوانه بهم ساخته اند

زلف آشفتۀ تو با دل سودایی ما

سنا

***

افلاک  که جز غم نفزایند دگر

نــنــهـنـد بـجـا تـا نـربـایـنـد دگـر

نـاآمـدگـان اگـر بـدانـنـد کـه مـا

از دهر چه میکشیم نایند دگر

خیام

***

تا توانی آتش ای آه درون در سینه ام ده

تا توانی خون دل ای اشک در پیمانه ام کن

پرتو بیضائی

***

گفتم ندهم دل، رخ زیبای تو نگذاشت

گفتم نکنم ناله، جفاهای تو نگذاشت

ابولقاسم حالت

***

گفتی که کنی شوربه پا از قدوقامت

ای کاش که این وعده نیفتد به قیامت

سنا

***

تــیـری ز کـمـانـخـانـه ابـروی تـو جـسـت

دل پــرتــو وصــل را خـیـالـی بـر بـسـت

خوشخوش زدلم گذشت و میگفت بناز

مـا پـهـلـوی چـون تویی نخواهیم نشست

ابوسعید ابوالخیر

***

چـو خـون آلـوده فـردا خـیـزم و بـر گرد او گردم

شـیـهـدان مـحـبـت را ز حـسرت خون شود دل ها

عرفی شیرازی

***

شحنه اندر عقبست و من از آن میترسم

که لب لعل تو آلوده به ماء العنب است

شاطر عباس صبوحی

***

بی دلستان دل خون کنیم وز دیدگان بیرون کنیم

بر یاد آن پیمان شکن پیمانه را درخون زنیم

خواجوی کرمانی

***

ازصدای سخنت درطپش افتاد دلم

آه از آندل که در آواز طپشی ولوله نیست

صا د ق سرمد

***

هیچ دانی روزگارحیله گر با من چه کرد؟

سالهاعمر عبث داد و جوانی را گرفت!

مهدی سهیلی

***

چه خونبها به از این کشتگان کوی تو را

که بنگرند به محشر، دوباره روی تو را

شاطر عباس صبوحی

***

 

 

786

جداکننده